لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

معرفی گروه  روان شناسی

 

گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا با دارابودن دو استادیار  و یک مربی فعالیت خود را در سال تحصيلي 1383-1382 با پذیرش تعداد 50 دانشجو در دوره کارشناسی روان شناسی عمومی در دانشكده ادبیات و علوم انسانی آغاز كرد. مهرماه سال 1385 گروه روان شناسی به دانشکده علوم اقتصادی منتقل شد و مهرماه ماه 1388 دوره كارشناسي ارشد رشته روان شناسی تربیتی، مهرماه 1390 دکتری رشته روان شناسی تربیتی، مهرماه 1391 دکتری رشته روان شناسی(بدون گرایش) و مهرماه 1395 کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی راه اندازي شده است  درحال حاضر تمامی این رشته ها درحال پذیرش و تربیت دانشجو می باشد لازم به توضیح  است با تغییر و تحول  در رشته های علوم انسانی  و تجمیع کارشناسی رشته های روان شناسی، از سال 1393   عنوان کارشناسی رشته روان شناسی عمومی به  عنوان کارشناسی روان شناسی تغییر یافته است

درحال حاضر این گروه دارای تعداد 197 نفر دانشجوی کارشناسی، 50 نفردانشجوی کارشناسی ارشد و 15 نفردانشجوی دکتری بوده و تعداد اعضای هیات علمی این گروه نیز شامل 3 دانشیار 6   استادیار می باشد.  طبق برتامه های راهبردی 5 ساله دانشگاه بوعلی سینا ، ایجاد گرایش های جدید در دوره کارشناسی ارشد از جمله روان شناسی اجتماعی، روان شناسی ورزشی (مشترک با گروه تربیت بدنی)، روان شناسی کودکان استثنایی و جذب نیروی متخصص در زمینه رشته های ذکر شده ، تاسیس کلینیک مشاوره و روان درمانی، مرکز مغز، کلینیک ویژه اختلالات یادگیری، پژوهشکده روان شناسی، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه روان شناسی به وسایل مدرن و جدید  در اولویت گروه روان شناسی می باشد

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه حسابداری

ردیف

نام اعضای هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه دانشگاهی

1

ابوالقاسم یعقوبی

دکتری  روان شناسی تربیتی

دانشیار

2

رسول کردنوقابی

دکتری  روان شناسی تربیتی

دانشیار

3

مسیب یارمحمدی واصل

دکتری  روان شناسی

دانشیار

4

حسین  محققی

دکتری  روان شناسی

استادیار

5

خسرو رشید

دکتری  روان شناسی تربیتی

استادیار

6

رزیتا امانی

دکتری   مشاوره

استادیار

7

مهران فرهادی

دکتری  روان شناسی  سلامت

استادیار

8

قاسم نوروزی

دکتری  روان شناسی کودکان استثنایی

استادیار

9

محمدرضا ذوقی پایدار

دکتری  روان شناسی

استادیار

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند