منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر محمدرضا ذوقي پايدار

سمت:  مدیر گروه روانشناسی

تحصیلات:  استادیار روانشناسی

ایمیل:  zoghipaidar@yahoo.com

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/zoghipaidar

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند