جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی

 
کد خبر: 5431    1395/06/21

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم سروه محمدزاده در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین" با راهنمایی دکتر حسین محققی و دکتر محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکترمسیب یار محمدی در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند