جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی

 
کد خبر: 5432    1395/06/21

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای علی اصغر چگینی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار" با راهنمایی دکترمسیب یار محمدی و دکتر مهران فرهادی و مشاوره دکتر محمدرضا ذوقی پایدار در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند