رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 5446    1395/06/27

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم گلرخ فریدونی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحوتره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی» با راهنمایی دکتر مسیب یار محمدی و مشاوره دکتر حسین محققی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند