رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 5447    1395/06/27

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سیده مهسا سالم در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش چشم انداز زمانی در رابطه بین خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترحسین محققی و مشاوره دکتر مسیب یار محمدی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند