رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 5504    1395/07/04

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم محیا حسینی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش سرمایه های روانشناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان» با راهنمایی محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه ششممهرماه1395 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند