جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 9049    1396/04/13

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم مریم حسینی اصل نظرلو در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان"شناسایی مولفه های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی و ساخت بسته آموزشی این مولفه ها" با راهنمایی دکترخسرو رشید  و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکتر رسول کرد نوقابی در روزچهارشنبه چهاردهم تیر ماه  از ساعت 8تا10 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند